Kääb, A. 92 Kaliuzhnyy, I. L. 59 Kameda, T. 79 Kaminuma, K. 197 Kamiyama, K. 79 Kanaev, L. A. 72 Kanao, M. 76 Kanda, H. 102 Kane, D. 85 Kane, D. L. 55 Kang, S. 92 Karal, K., 141 Kaser, G., 57 Kassens, H. 54 Katermaa, T., 73 Kato, H. 55 Kato, K. 92 Kattner, G. 63 Kattsov, V., 89 Kawaguchi, S. 118 Kawamura, K. 91 Kawamura, T. 102 Kawashima, K. 64 Keating, B. 55 Kelts, K. 67 Kennett, D., 56 Kennett, J. 166 Key, J. 68 Kheysin, D. E. 63 Khodakov, V. G. 70 Khokhlov, G. P. 59 Kholodov, A. 60 Kikuchi, K. 141 Kikuchi, T. 78 Kim, H. 54 Kim, J. 73 Kim, S. 64 Kimura, T. 54 Kim, Y. 112 King, E. 58 King, J. 92 King, M. 60 Kinoshita, S. 93 Kitagawa, H. 54 Klein, A., 102 Kleinschmidt, G. 58 Kleinschmidt, G., 61 Klimovskiy, I. V., 54 Kloster, K. 63 Knight, C. A. 64 Kobayashi, D. 70 Kobayashi, S. 151 Kobayashi, T. 102 Koblents, IA. P. 55 Kodama, M. 78 Kodama, Y. 81 Koerner, R. 66 Koh, G. 65 Kohler, J. 59 Kohler, J., 59 Kohnen, H. 65 Kojima, H. 64 Kojima, H., 61 Kojima, K. 72 Kokelj, S. 68 Kondrat'eva, K. A. 76 Kondrat'ev, K. IA 68 Konovalov, V. G. 63 Konrad, J. 55 Kooyman, G. L. 85 Kopanev, I. D. 55 Korhonen, C. J. 58 Korotkevich, E. S. 106 Koterayama, W., 60 Kotliakov, V. M. 296 Kotlyakov, V. 133 Kovacs, A. 171 Kozarski, S., 66 Krass, M. S. 63 Kravtsova, V. I. 64 Krenke, A. N. 98 Krinner, G. 56 Kristoffersen, Y. 89 Kriuchkov, V. V. 69 Kruchinin, IU. A. 68 Kubat, I. 69 Kubat, I., 98 Kubik, P. 89 Kudriavtsev, V. A. 135 Kuhn, G. 81 Kuhn, M. 84 Kuhn, M., 59 Kuhry, P. 77 Kukla, G. 57 Kuroiwa, D. 73 Kusunoki, K. 79 Kwok, R. 149 Kyle, P. 103 Kyle, P. R. 57 Kyte, F. 56