Kääb, A. 92 Kaliuzhnyy, I. L. 59 Kameda, T. 80 Kaminuma, K. 200 Kamiyama, K. 80 Kanaev, L. A. 72 Kanao, M. 76 Kanda, H. 102 Kane, D. 85 Kane, D. L. 55 Kang, S. 94 Karal, K., 141 Kaser, G., 57 Kassens, H. 54 Katermaa, T., 73 Kato, H. 55 Kato, K. 92 Kattner, G. 62 Kattsov, V., 89 Kawaguchi, S. 118 Kawamura, K. 91 Kawamura, T. 103 Kawashima, K. 64 Keating, B. 57 Kelts, K. 68 Kennett, D., 56 Kennett, J. 177 Key, J. 68 Kheysin, D. E. 63 Khodakov, V. G. 70 Khokhlov, G. P. 59 Kholodov, A. 60 Kikuchi, K. 141 Kikuchi, T. 78 Kim, H. 54 Kim, J. 73 Kim, S. 65 Kimura, T. 54 Kim, Y. 113 King, E. 64 King, J. 92 King, M. 60 Kinoshita, S. 93 Kitagawa, H. 54 Klein, A., 102 Kleinschmidt, G. 61 Kleinschmidt, G., 61 Klimovskiy, I. V., 54 Kloster, K. 63 Knight, C. A. 64 Kobayashi, D. 70 Kobayashi, S. 152 Kobayashi, T. 102 Koblents, IA. P. 55 Kodama, M. 78 Kodama, Y. 81 Koerner, R. 68 Koh, G. 65 Kohler, J. 59 Kohler, J., 67 Kohnen, H. 65 Kojima, H. 65 Kojima, H., 70 Kojima, K. 72 Kokelj, S. 67 Kondrat'eva, K. A. 76 Kondrat'ev, K. IA 68 Konovalov, V. G. 63 Konrad, J. 55 Kooyman, G. L. 85 Kopanev, I. D. 55 Korhonen, C. J. 58 Korotkevich, E. S. 106 Kosugi, K. 54 Koterayama, W., 60 Kotliakov, V. M. 295 Kotlyakov, V. 135 Kovacs, A. 171 Kozarski, S., 66 Krass, M. S. 63 Kravtsova, V. I. 64 Krenke, A. N. 98 Krinner, G. 56 Kristoffersen, Y. 92 Kriuchkov, V. V. 69 Kruchinin, IU. A. 68 Kubat, I. 69 Kubat, I., 98 Kubik, P. 94 Kudriavtsev, V. A. 135 Kuhn, G. 80 Kuhn, M. 84 Kuhn, M., 67 Kuhry, P. 76 Kukla, G. 57 Kuroiwa, D. 73 Kusunoki, K. 79 Kwok, R. 149 Kyle, P. 135 Kyte, F. 56