XAFS spectra 1 Xanadu 2 XANES spectra 6 Xantharus renatehaassae 1 Xanthidae 1 Xanthophyll 1 Xanthophyta 2 Xanthoria elegans 3 Xanthoria mawsonii 2 X-band 1 X-band SAR 1 XBT data 1 Xe-129 2 Xe-129/Xe-128 1 Xe-130/Xe-129 1 Xe-131/Xe-126 3 Xe-132 6 Xe-132/Ar-36 1 Xe-132/Kr-84 1 Xe-132/Xe-124 1 Xe-132/Xe-126 2 Xe-132/Xe-128 1 Xe-132/Xe-129 11 Xe-132/Xe-130 1 Xe-132/Xe-131 1 Xe-134/Xe-126 1 Xe-134/Xe-129 1 Xe-134/Xe-132 1 Xe-136/Xe-126 1 Xe-136/Xe-129 1 Xe-136/Xe-130 2 Xe-136/Xe-132 4 Xe/Ar 1 Xenarthra 6 Xenia-Gabriel Islet 2 Xenobrochus africanus 1 Xenobrochus anomalus 1 Xenobrochus australis 1 Xenocrysts 11 Xenoliths 111 Xenoliths-xenocrysts 1 Xenon 46 Xenon-pulse amplitude modulated fluorometry data 1 Xenotime 4 Xenoxylon 1 Xenungulata 1 Xeric environment 1 Xerophytes 1 Xeropouzi River 1 Xestoleberis 1 Xe/Xe 3 Xiagaoyuan China 1 Xiao Dongkemadi Glacier 8 Xibu Glacier 4 Xidatan China 2 Xieshuihe Formation 3 Xifeng China 7 Xihu Lake 3 Xining Basin 3 Xining China 3 Xixiabangma 7 XML 1 XPS 1 XPS spectra 1 X-rai diffraction data 1 X-ray 2 X-ray absorption spectra 1 X ray analysis 179 X-ray analysis 40 X RAY ANALYSIS 4 X-ray data 192 X ray diffraction 137 X RAY DIFFRACTION 17 X-ray diffraction analysis 32 X-ray diffraction analysis of dirt 1 X-ray diffraction data 307 X-ray diffraction topography 1 X-ray dispersive analysis 1 X-ray effects 1 X-ray fluorescence 11 X-ray fluorescence spectra 170 X-ray microtomography data 1 X-ray photoelectron spectra 1 X-ray photoelectron spectroscopy 1 X-ray probe data 2 X-ray radiography 6 X-ray radiography data 4 X-rays 3 X-ray spectra 66 X-ray spectroscopy 4 X-ray study 1 X-ray study of ethylene glycol complex 1 X-ray topography 1 X-ray transmission data 1 X-ray transmission methods 1 X-ray transmission-reflection scheme 1 Xunyi China 3 XVII Indian Scientific Expedition to Antarctica 3 XVI Indian Scientific Expedition to Antarctica 1 Xylene 9