Kääb, A. 92 Kaliuzhnyy, I. L. 60 Kamb, B. 51 Kameda, T. 76 Kaminuma, K. 191 Kamiyama, K. 76 Kanaev, L. A. 72 Kanao, M. 74 Kanda, H. 102 Kane, D. 65 Kane, D. L. 75 Kanevskiy, M. 49 Kappen, L. 53 Karal, K., 141 Karl, D. M. 55 Kaser, G., 57 Kassens, H. 53 Katermaa, T., 73 Kato, H. 55 Kato, K. 93 Kattner, G. 63 Kattsov, V., 89 Kawaguchi, S. 118 Kawamura, K. 90 Kawamura, T. 101 Kawashima, K. 63 Kennett, J. P. 105 Key, J. 67 Kheysin, D. E. 64 Khodakov, V. G. 70 Khokhlov, G. P. 61 Kholodov, A. 59 Khrustalev, L. N. 55 Kikuchi, K. 141 Kikuchi, T. 78 Kim, H. 51 Kim, J. 70 Kim, S. 62 Kimura, T. 54 Kim, Y. 111 King, J. 85 King, M. 50 Kinoshita, S. 93 Kitagawa, H. 54 Klein, A., 102 Kleinschmidt, G. 57 Kleinschmidt, G., 61 Klimovskiy, I. V., 54 Kloster, K. 63 Knight, C. A. 67 Kobayashi, D. 70 Kobayashi, S. 150 Kobayashi, T. 102 Koblents, IA. P. 55 Kodama, M. 78 Kodama, Y. 81 Koerner, R. M. 62 Koh, G. 65 Kohler, J. 59 Kohnen, H. 65 Kojima, H. 56 Kojima, K. 72 Kokelj, S. 70 Kondrat'eva, K. A. 80 Kondrat'ev, K. IA 69 Kong, J. A. 51 Konishchev, V. N. 59 Konovalov, V. G. 67 Kooyman, G. L. 85 Kopanev, I. D. 55 Korhonen, C. J. 58 Kornexl, E., 51 Korotkevich, E. S. 114 Kosugi, K. 53 Koterayama, W., 60 Kotliakov, V. M. 326 Kotlyakov, V. 90 Kovacs, A. 172 Kozarski, S., 55 Krass, M. S. 70 Kravtsova, V. I. 66 Krenke, A. N. 106 Krinner, G. 56 Kristoffersen, Y. 50 Kriuchkov, V. V. 70 Kruchinin, IU. A. 68 Kubat, I. 69 Kubat, I., 98 Kubik, P. 80 Kudriavtsev, V. A. 140 Kuhle, M. 51 Kuhn, G. 79 Kuhn, M. 81 Kuhry, P. 76 Kumai, M. 50 Kuroiwa, D. 73 Kusunoki, K. 79 Kwok, R. 149 Kyle, P. 61 Kyle, P. R. 97