XAFS spectra 1 Xanadu 2 XANES spectra 6 Xantharus renatehaassae 1 Xanthophyll 1 Xanthophyta 2 Xanthoria elegans 3 Xanthoria mawsonii 2 X-band 1 X-band SAR 1 XBT data 1 Xe-129 1 Xe-130/Xe-129 1 Xe-132 3 Xe-132/Ar-36 1 Xe-132/Xe-124 1 Xe-132/Xe-126 1 Xe-132/Xe-128 1 Xe-132/Xe-129 3 Xe-132/Xe-130 1 Xe-132/Xe-131 1 Xe-134/Xe-132 1 Xe-136/Xe-130 1 Xe-136/Xe-132 2 Xe/Ar 1 Xenarthra 4 Xenia-Gabriel Islet 1 Xenocrysts 5 Xenoliths 38 Xenon 17 Xenon-pulse amplitude modulated fluorometry data 1 Xenotime 3 Xenoxylon 1 Xeric environment 1 Xerophytes 1 Xeropouzi River 1 Xe/Xe 1 XHAM model 1 Xiagaoyuan China 1 Xiaheimu China 1 Xiajiang Glacier 1 Xianchuan River basin 1 Xiangshui Cave 1 Xiangshuiyan Cave 1 Xiangshuyan Formation 1 Xiangtan Deposit 1 Xianshuiquan China 1 Xianzajiegang Mountains 1 Xianza Zangbo River 1 Xiaobailong Cave 1 Xiaobei Artery 1 Xiao Dongkemadi Glacier 8 Xiao Donkemadi Glacier 1 Xiaogou China 1 Xiaolangdi Reservoir 1 Xiashu Loess 1 Xiawangfeng Till 1 Xibu Glacier 4 Xidatan Basin 1 Xidatan China 3 Xidatan River valley 1 Xiejia China 1 Xieshuihe Formation 3 Xifeng China 7 Xigou River 1 Xihu Lake 2 Xining Basin 2 Xining China 2 Xixiabangma 7 XML 1 XPS 1 XPS spectra 1 X-rai diffraction data 1 X-ray absorption spectra 1 X ray analysis 205 X-ray analysis 22 X RAY ANALYSIS 4 X-ray data 114 X ray diffraction 158 X RAY DIFFRACTION 21 X-ray diffraction analysis 1 X-ray diffraction data 246 X-ray effects 1 X-ray fluorescence 7 X-ray fluorescence spectra 151 X-ray microtomography data 1 X-ray photoelectron spectra 1 X-ray photoelectron spectroscopy 1 X-ray probe data 1 X-ray radiography 4 X-rays 2 X-ray spectra 52 X-ray spectroscopy 2 X-ray transmission data 1 X-ray transmission methods 1 X-ray transmission-reflection scheme 1 Xunyi China 3 XVII Indian Scientific Expedition to Antarctica 3 XVI Indian Scientific Expedition to Antarctica 1 Xylene 6